ELNet best Electrical Power and Energy Quality meters, Network Analyser
You are examining the old version of our Elnet WEB page.
 
The data here is outdated.
 
For the best user experience please visits our new Elnet Online Shop at:
 
 
We offer to our loyal customers that are redirected from this page an -9% cart total off.
 
You can use coupon code:
 
oldElnetpage
 
The code is valid till 1.6.2016
 
 
 
 
 
 
 
     
   Home      Izdelki SLO      Programi

Elnet Billing

Predstavljamo vam nov programski paket Elnet Billing. 
 
Na voljo je nova serverska aplikacija Elnet Billing, ki temelji na spletnem uporabniškem vmesniku. Predstavlja enostaven način za spremljanje, beleženje podatkov in ustvarjanje poročil/obračunov porabe električne energije v skladu z EN 50 160.
 
Ta evropski standard opredeljuje, opisuje in določa glavne značilnosti napetosti pri napajalnih terminalih uporabnikov omrežja v javnih električnih omrežjih nizke, srednje in visoke izmenične napetosti pod normalnimi pogoji delovanja. Ta standard opisuje meje oziroma vrednosti, v okviru katerih lahko pričakujemo, da bodo značilnosti napetosti ostale na katerem koli napajalnem terminalu v javnih evropskih električnih omrežjih, in ne opisuje povprečnega stanja, ki ga običajno občuti posamezen mrežni uporabnik. (povzeto po http://www.sist.si/ecommerce/catalog/project.aspx?id=2427fbad-6540-42e8-8d9b-2ad515ae1e95)

Podatki so predstavljeni številčni in grafično. Programska oprema lahko komunicira z multimetri Elnet z uporabo RS-485 linije ali LAN omrežja.
Za podrobnejše informacije in cene nas kontaktirajte.

 
 
    

Elnet Logger

Elnet Logger je uporabniško prijazen programski paket, posebej namenjen nadzoru, pregledu in shranjevanju podatkov iz električnih omrežij ob uporabi ElNet produktov.
  • Shranjevanje podatkov iz ElNet produktov
  • Grafični prikaz trendov
  • Prikaz trenutnih meritev
  • Uporabniško prijazen uporabniki vmesnik
  • brezplačen
 
Brezplačen program lahko snamete v Download mapi.
You are examining the old version of our Elnet WEB page.
 
The data here is outdated.
 
For the best user experience please visits our new Elnet Online Shop at:
 
 
We offer to our loyal customers that are redirected from this page an -9% cart total off.
 
You can use coupon code:
 
oldElnetpage
 
The code is valid till 1.6.2016